• Krzysztof Kisiel   Krzysztof   Kisiel I trener Polska
  • Artur Góral   Artur   Góral II trener Polska
  • Michał Dolny   Michał   Dolny Trener odnowy biologicznej Polska
  • Mariusz Jaroszewski   Mariusz   Jaroszewski Trener odnowy biologicznej Polska
  • Grzegorz Markiewicz   Grzegorz   Markiewicz Kierownik drużyny Polska

Najlepsi

średnia: 4.6
średnia: 4.15
średnia: 4.03

Najskuteczniejsi

80 G / 15 M
PGNiG Superliga: 46 G / 7 M
Liga Mistrzów: 34 G / 8 M
62 G / 17 M
PGNiG Superliga: 42 G / 9 M
Liga Mistrzów: 20 G / 8 M
57 G / 15 M
PGNiG Superliga: 27 G / 8 M
Liga Mistrzów: 30 G / 7 M