• Krzysztof Kisiel   Krzysztof   Kisiel I trener Polska
  • Artur Góral   Artur   Góral II trener Polska
  • Michał Dolny   Michał   Dolny Trener odnowy biologicznej Polska
  • Mariusz Jaroszewski   Mariusz   Jaroszewski Trener odnowy biologicznej Polska
  • Grzegorz Markiewicz   Grzegorz   Markiewicz Kierownik drużyny Polska

Najlepsi

średnia: 4.62
średnia: 4.32
średnia: 4.06

Najskuteczniejsi

147 G / 26 M
PGNiG Superliga: 99 G / 16 M
Liga Mistrzów: 48 G / 10 M
91 G / 28 M
PGNiG Superliga: 60 G / 17 M
Liga Mistrzów: 31 G / 10 M
86 G / 29 M
PGNiG Superliga: 63 G / 18 M
Liga Mistrzów: 23 G / 10 M