• Krzysztof Kisiel   Krzysztof   Kisiel I trener Polska
  • Artur Góral   Artur   Góral II trener Polska
  • Michał Dolny   Michał   Dolny Trener odnowy biologicznej Polska
  • Mariusz Jaroszewski   Mariusz   Jaroszewski Trener odnowy biologicznej Polska
  • Grzegorz Markiewicz   Grzegorz   Markiewicz Kierownik drużyny Polska

Najlepsi

średnia: 4.62
średnia: 4.32
średnia: 4.19

Najskuteczniejsi

201 G / 37 M
PGNiG Superliga: 131 G / 22 M
Puchar Polski: 10 G / 1 M
Liga Mistrzów: 60 G / 14 M
129 G / 37 M
PGNiG Superliga: 84 G / 23 M
Puchar Polski: 10 G / 2 M
Liga Mistrzów: 35 G / 12 M
125 G / 41 M
PGNiG Superliga: 86 G / 25 M
Puchar Polski: 9 G / 2 M
Liga Mistrzów: 30 G / 14 M