• Krzysztof Kisiel   Krzysztof   Kisiel I trener Polska
  • Artur Góral   Artur   Góral II trener Polska
  • Michał Dolny   Michał   Dolny Trener odnowy biologicznej Polska
  • Mariusz Jaroszewski   Mariusz   Jaroszewski Trener odnowy biologicznej Polska
  • Grzegorz Markiewicz   Grzegorz   Markiewicz Kierownik drużyny Polska

Najlepsi

średnia: 4.62
średnia: 4.32
średnia: 4.04

Najskuteczniejsi

120 G / 21 M
PGNiG Superliga: 72 G / 11 M
Liga Mistrzów: 48 G / 10 M
74 G / 23 M
PGNiG Superliga: 51 G / 13 M
Liga Mistrzów: 23 G / 10 M
69 G / 21 M
PGNiG Superliga: 38 G / 12 M
Liga Mistrzów: 31 G / 9 M