Regulamin

Regulamin programu partnerskiego
Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock

 

Program partnerski – program uprawniający do zakupu towarów bądź usług ze zniżką na podstawie karnetu na mecze I zespołu seniorów piłki ręcznej SPR Wisła Płock rozgrywane w ORLEN Arenie

 

Organizator – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna

 

Partner – firma udzielająca rabatu na swoje towary lub usługi

 

Uczestnik Programu – osoba posiadająca karnet na mecze I zespołu seniorów ORLEN Wisły Płock

 

 1. Regulamin programu jest dokumentem zawierającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem.
 2. Organizatorem programu jest Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Pl. Celebry Papieskiej 1.
 3. Aktualna lista Partnerów będzie znajdować się na stronie internetowej Organizatora: www.sprwislaplock.pl
 4. Lista Partnerów może ulegać zmianie w trakcie trwania Programu.
 5. Korzystanie z programu jest dobrowolne i następuje w momencie zakupu karnetu na mecze I zespołu seniorów ORLEN Wisły Płock
 6. Posiadacz karnetu zostaje uczestnikiem Programu w momencie jego zakupu, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Utrata uprawnień do korzystania z Programu następuje w chwili utraty ważności karnetu.
 8. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg przewidzianych dla posiadaczy karnetu jest komunikat/naklejka informująca o honorowaniu karnetu umieszczony w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Partnera.
  W przypadku zagubienia karnetu, zniszczenia lub jego kradzieży posiadacz karnetu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora.
 9. Koszt wydania duplikatu karnetu w przypadku jego zagubienia, zniszczenia lub kradzieży wynosi 15 PLN
 10. Organizator jest zwolniony od uczestnictwa w sporach pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem (firmą udzielającą rabatu).
 11. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do powiadomienia o zamiarze korzystania z rabatu przed wystawieniem rachunku.
 12. Rabaty udzielane przez partnerów nie łączą się z innymi promocjami.
 13. Wszelkie informacje na temat Programu partnerskiego są dostępne w siedzibie Organizatora.

Najlepsi

średnia: 4.71
średnia: 4.32
średnia: 4.2

Najskuteczniejsi

105 G / 26 M
Liga Mistrzów: 32 G / 9 M
PGNiG Superliga: 73 G / 17 M
94 G / 24 M
Liga Mistrzów: 31 G / 9 M
PGNiG Superliga: 63 G / 15 M
87 G / 27 M
PGNiG Superliga: 47 G / 17 M
Liga Mistrzów: 40 G / 10 M