Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Regulamin

Regulamin programu partnerskiego
Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock

 

Program partnerski – program uprawniający do zakupu towarów bądź usług ze zniżką na podstawie karnetu na mecze I zespołu seniorów piłki ręcznej SPR Wisła Płock rozgrywane w ORLEN Arenie

 

Organizator – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna

 

Partner – firma udzielająca rabatu na swoje towary lub usługi

 

Uczestnik Programu – osoba posiadająca karnet na mecze I zespołu seniorów ORLEN Wisły Płock

 

 1. Regulamin programu jest dokumentem zawierającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem.
 2. Organizatorem programu jest Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Pl. Celebry Papieskiej 1.
 3. Aktualna lista Partnerów będzie znajdować się na stronie internetowej Organizatora: www.sprwislaplock.pl
 4. Lista Partnerów może ulegać zmianie w trakcie trwania Programu.
 5. Korzystanie z programu jest dobrowolne i następuje w momencie zakupu karnetu na mecze I zespołu seniorów ORLEN Wisły Płock
 6. Posiadacz karnetu zostaje uczestnikiem Programu w momencie jego zakupu, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Utrata uprawnień do korzystania z Programu następuje w chwili utraty ważności karnetu.
 8. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg przewidzianych dla posiadaczy karnetu jest komunikat/naklejka informująca o honorowaniu karnetu umieszczony w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Partnera.
  W przypadku zagubienia karnetu, zniszczenia lub jego kradzieży posiadacz karnetu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora.
 9. Koszt wydania duplikatu karnetu w przypadku jego zagubienia, zniszczenia lub kradzieży wynosi 15 PLN
 10. Organizator jest zwolniony od uczestnictwa w sporach pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem (firmą udzielającą rabatu).
 11. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do powiadomienia o zamiarze korzystania z rabatu przed wystawieniem rachunku.
 12. Rabaty udzielane przez partnerów nie łączą się z innymi promocjami.
 13. Wszelkie informacje na temat Programu partnerskiego są dostępne w siedzibie Organizatora.

Najskuteczniejsi

169 G / 37 M
PGNiG Superliga: 95 G / 22 M
Puchar Polski: 12 G / 1 M
Liga Europejska: 62 G / 14 M
142 G / 39 M
PGNiG Superliga: 84 G / 23 M
Puchar Polski: 3 G / 1 M
Liga Europejska: 55 G / 15 M
136 G / 38 M
PGNiG Superliga: 93 G / 22 M
Puchar Polski: 4 G / 1 M
Liga Europejska: 39 G / 15 M

Dane rejestrowe

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ WISŁA PŁOCK S.A.
PL. CELEBRY PAPIESKIEJ 1
09-400 PŁOCK
NIP 7743157263
SAD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000359753
kapitał zakładowy: 16.493.500,00 zł