Regulamin programu partnerskiego
Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock

 

Program partnerski – program uprawniający do zakupu towarów bądź usług ze zniżką na podstawie karnetu na mecze I zespołu seniorów piłki ręcznej SPR Wisła Płock rozgrywane w ORLEN Arenie

 

Organizator – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna

 

Partner – firma udzielająca rabatu na swoje towary lub usługi

 

Uczestnik Programu – osoba posiadająca karnet na mecze I zespołu seniorów ORLEN Wisły Płock

 

 1. Regulamin programu jest dokumentem zawierającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem.
 2. Organizatorem programu jest Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Pl. Celebry Papieskiej 1.
 3. Aktualna lista Partnerów będzie znajdować się na stronie internetowej Organizatora: www.sprwislaplock.pl
 4. Lista Partnerów może ulegać zmianie w trakcie trwania Programu.
 5. Korzystanie z programu jest dobrowolne i następuje w momencie zakupu karnetu na mecze I zespołu seniorów ORLEN Wisły Płock
 6. Posiadacz karnetu zostaje uczestnikiem Programu w momencie jego zakupu, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Utrata uprawnień do korzystania z Programu następuje w chwili utraty ważności karnetu.
 8. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg przewidzianych dla posiadaczy karnetu jest komunikat/naklejka informująca o honorowaniu karnetu umieszczony w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Partnera.
  W przypadku zagubienia karnetu, zniszczenia lub jego kradzieży posiadacz karnetu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora.
 9. Koszt wydania duplikatu karnetu w przypadku jego zagubienia, zniszczenia lub kradzieży wynosi 15 PLN
 10. Organizator jest zwolniony od uczestnictwa w sporach pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem (firmą udzielającą rabatu).
 11. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do powiadomienia o zamiarze korzystania z rabatu przed wystawieniem rachunku.
 12. Rabaty udzielane przez partnerów nie łączą się z innymi promocjami.
 13. Wszelkie informacje na temat Programu partnerskiego są dostępne w siedzibie Organizatora.

Najskuteczniejsi

19 G / 2 M
PGNiG Superliga: 7 G / 1 M
Liga Europejska: 12 G / 1 M
17 G / 4 M
PGNiG Superliga: 16 G / 3 M
Liga Europejska: 1 G / 1 M
14 G / 4 M
PGNiG Superliga: 9 G / 3 M
Liga Europejska: 5 G / 1 M

Dane rejestrowe

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ WISŁA PŁOCK S.A.
PL. CELEBRY PAPIESKIEJ 1
09-400 PŁOCK
NIP 7743157263
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000359753
kapitał zakładowy: 13.525.300,00 zł